Quảng Ninh thành công bước đầu trong chính quyền điện tử

Loading...

Trước những thách thức và cơ hội phát triển không thể bỏ qua trong cuộc CMCN lần thứ 4, Quảng Ninh xác định việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính bằng việc sử dụng công nghệ số.

Tại Diễn đàn cấp cao Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam (ICT Summit 2018), chia sẻ về câu chuyện tăng trưởng bất ngờ của Quảng Ninh, ông Đinh Sỹ Nguyên, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh đã tập trung nghiên cứu, thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược.

Đinh Sỹ Nguyên, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh chia sẻ về việc triển khai chính phủ điện tử tại địa phương. Ảnh: Trọng Đạt

Từ 2012, Quảng Ninh đã chủ động, triển khai xây dựng Chính quyền điện tử và các Trung tâm hành chính công từ cấp tỉnh đến cấp huyện.Quảng Ninh hiện cung cấp 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, góp phần giải quyết 16.000 hồ sơ trực tuyến mỗi năm.

loading...

Hệ thống này giúp giảm tới 40% thời gian và giảm số lần phải đi lại tối thiểu với mỗi giao dịch của người dân, tiết kiệm kinh phí xã hội trên 70 tỷ đồng/năm.

Từ năm 2016, tỉnh Quảng Ninh cũng đã phê duyệt và triển khai Đề án thành phố thông minh với mục tiêu xây dựng thành phố thông minh lấy người dân làm trung tâm.

Trong Đề án này, người dân vừa là người thụ hưởng, cũng là người đóng góp, xây dựng, phát triển các dịch vụ, thông qua việc sử dụng, phản hồi, cung cấp thông tin cho thành phố thông minh. Thành phố thông minh cũng giúp cải tạo môi trường sống cho người dân và thúc đẩy đổi mới, tăng cường sự minh bạch và vai trò trách nhiệm của cơ quan quản lý.

Nhờ ứng dụng Chính phủ điện tử, tỷ lệ trả hồ sơ đúng hạn của Quảng Ninh luôn được giữ ở mức cao.

Trước những thách thức và cơ hội phát triển không thể bỏ qua trong cuộc CMCN lần thứ 4, Quảng Ninh xác định việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính bằng việc sử dụng công nghệ số, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn.

Quảng Ninh coi chất lượng nguồn nhân lực là giải pháp đột phá có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu xây dựng thành phố thông minh. Ngoài ra, việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT, tăng cường giao dịch trực tuyến, kết nối liên thông, đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu cũng là những nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Trong kế hoạch của mình, Quảng Ninh rất thận trọng trong việc lựa chọn đơn vị đối tác chiến lược, lâu dài, có đủ năng lực, kinh nghiệm và tiềm lực đồng hành cùng tỉnh trong suốt quá trình triển khai, duy trì, nâng cấp hệ thống. Tất cả đều phải được thực hiện một cách có lộ trình, kết hợp với việc ban hành các cơ chế, chính sách kịp thời, thích hợp.

Trọng Đạt

Theo Vietnamnet

Loading...