Những phát ngôn của lãnh đạo, công an TP.HCM về tình hình tội phạm

Loading...

Công an TP đã có những phát ngôn đanh thép về việc xử lý dứt điểm nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện nhiều.

Loading...