Loading...

Phan Trung Lý – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật.
“Tôi thấy ở Hàn Quốc người ta coi nợ xấu là của toàn xã hội, nên kêu gọi người dân đóng góp tiền, vàng để giải quyết nợ xấu. Chúng ta có học tập được không?” – ông Lý gợi mở.

Loading...