Hội nghị trung ương 7 tập trung xây dựng cán bộ cấp chiến lược

Loading...

Hội nghị Trung ương 7, khoá XII khai mạc hôm nay (7/5) sẽ xem xét Đề án “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

VnExpress có cuộc phỏng vấn ông Phạm Quang Hưng – Vụ trưởng Vụ 4, Ban Tổ chức Trung ương, về nội dung đề án trên.

– Đề án này có ý nghĩa như thế nào đối với việc chuẩn bị nhân sự cấp cao những năm tới, thưa ông?

– Đề án đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu, từ khâu nâng cao nhận thức, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, kiểm soát quyền lực, cơ chế nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.

loading...

Thông qua việc cụ thể hoá các quy định, quy chế về công tác cán bộ, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ đảm bảo chất lượng, hiệu quả,… Đề án sẽ có tác dụng tích cực đến việc lựa chọn cán bộ đủ đức, đủ tài, có năng lực nổi trội chuẩn bị nguồn nhân sự đại hội Đảng các cấp, tiếp tới đại hội toàn quốc trong thời gian tới.

Chúng tôi cũng sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt trên cả nước, tiến hành khảo sát nhân sự để chọn những người ưu tú nhất tham gia vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; trong đó nhấn mạnh loại trừ những người không xứng đáng, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền vào Ban chấp hành Trung ương.

Hội nghị Trung ương 8 vào cuối năm sẽ tiến hành quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khoá tới, lập các tiểu ban công tác chuẩn bị Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XIII. Do vậy, đây là giai đoạn bản lề của công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Nhân sự được quy hoạch vào cấp chiến lược cần tiêu chuẩn, điều kiện như thế nào?

– Năm 2017, Bộ Chính trị ban hành Quy định 90 về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Trong đó đã đề ra các tiêu chuẩn chức danh cụ thể cho uỷ viên Trung ương Đảng, uỷ viên Bộ Chính trị, Ban bí thư; Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội…

Ngoài ra, Bộ Chính trị còn ban hành quy định 89 về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Như vậy có thể nói các tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự được quy hoạch vào cấp chiến lược đã cụ thể, rõ ràng.

Trong Đề án cũng làm rõ thêm, với cán bộ cấp chiến lược thì ngoài các yêu cầu của cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung, còn phải có khát vọng đưa đất nước phát triển, tầm nhìn xa trông rộng, nắm bắt nhanh xu thế của thời đại; có khả năng dùng người, biết xây dựng và bảo vệ uy tín của Đảng cũng như hình ảnh của cá nhân; không để các mối quan hệ cá nhân, lợi ích nhóm chi phối trong quá trình công tác…

– Theo Đề án, đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của đất nước có khoảng 600 người. Nhưng người này được tuyển chọn ra sao, thưa ông?

– Đây là một quá trình xây dựng, bổ nhiệm, thử thách, quy hoạch, lựa chọn. Thời gian qua, chúng tôi đã mở 6 lớp học, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.

Hàng năm, trong hệ thống chính trị đều tiến hành bổ sung quy hoạch và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo. Một nhân sự được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng là nguồn cho quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tiếp đó, lãnh đạo chủ chốt các cấp lại là nguồn quy hoạch cho cấp chiến lược. Như vậy đội ngũ trưởng thành qua nhiều lớp sẽ được sàng lọc, thử thách để có cơ sở lựa chọn từ thấp đến cao.

Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược được xây dựng với cơ cấu 3 độ tuổi. Vừa qua một số thứ trưởng được bổ nhiệm khi ở độ tuổi 40. Đây là nguồn tốt cho quy hoạch cán bộ cấp cao hơn trong tương lai.

– Như vậy, điều kiện với cán bộ cấp chiến lược bao gồm cả độ tuổi?

– Cùng với việc đánh giá tiêu chuẩn là chính thì phải có yêu cầu về độ tuổi, sức khoẻ. Việc xây dựng quy định về độ tuổi cũng là để đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vì độ tuổi cao mà giữ mãi thì không mở đường cho giới trẻ.

Các nước trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ cũng coi trọng đảm bảo các thế hệ, độ tuổi trong cơ cấu lãnh đạo.

Tất nhiên, chúng ta có những trường hợp đặc biệt, như Tổng bí thư – người được Ban chấp hành Trung ương suy tôn và giới thiệu tái cử đặc biệt. Khoá trước, một số trường hợp sinh năm 1955 (quá tuổi) vẫn được giới thiệu; rồi một số người lần đầu tham gia Trung ương cũng tương tự như vậy.

Bên cạnh đó, trong Trung ương cũng có cán bộ trẻ sinh năm 1970 vào Bộ Chính trị, nhiều người mới 45 tuổi được tham gia Trung ương lần đầu; qua đó tạo được dòng chảy cán bộ liên tục. Chúng ta không đặt ra khung tuổi cứng nhưng phải có độ tuổi trong cơ cấu để đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ.

– Còn về yêu cầu sức khoẻ đối với cán bộ lãnh đạo thì sao, thưa ông?

– Khi Trung ương lựa chọn nhân sự lãnh đạo thì đều coi trọng cả về phẩm chất, năng lực, sức khoẻ, uy tín. Tất cả những người được giới thiệu tham gia Trung ương đều qua quy trình kiểm tra sức khoẻ, thẩm định hồ sơ, lí lịch chính trị.

Cấp có thẩm quyền giao hội đồng y khoa thông qua ban bảo vệ kiểm tra sức khoẻ làm rất chặt chẽ. Ngoài lí lịch, kê khai tài sản, văn bằng thì hồ sơ còn có phiếu khám sức khoẻ rõ ràng.

Đây là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ được bổ nhiệm, bầu cử vào các vị trí lãnh đạo. Tuy nhiên, mỗi người do cơ địa, sức khoẻ riêng không thể nói trước được.

– Trước đây có ý kiến nêu vấn đề “đốt đuốc đi tìm nhân sự” trước mỗi Đại hội toàn quốc của Đảng, phản ánh tình trạng lúng túng về nhân sự. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược lần này giúp khắc phục vấn đề trên như thế nào?

– Từ năm 2004, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 42 về công tác quy hoạch cán bộ. Tại khoá XI (2011-2015) vừa qua, lần đầu tiên Ban chấp hành Trung ương tiến hành quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, tức là quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước; trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư có tới 3 người được quy hoạch vào vị trí Tổng bí thư; hơn 30 người được quy hoạch vào Bộ Chính trị và trên 300 người được quy hoạch vào Ban chấp hành Trung ương.

Như vậy việc quy hoạch cán bộ, nhất là cấp chiến lược tại khoá XI đã đạt yêu cầu chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận của Đảng.

Sau hội nghị Trung ương 7 lần này, Trung ương cũng tiến hành quy hoạch nhân sự cho khoá XIII và những khoá tiếp theo. Theo đó, cấp có thẩm quyền đặt ra yêu cầu quy hoạch với tất cả chức danh từ Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương. Tất cả các chức danh đều có hệ số quy hoạch từ 1-2 người. Như vậy là phong phú và chúng ta chủ động có tầm nhìn xa trong công tác quy hoạch.

– Trong quá trình xây dựng Đề án, việc nhất thể hoá chức danh lãnh đạo – ví dụ mô hình Tổng bí thư đồng thời là Chủ tịch nước, được đề cập đến như thế nào, thưa ông?

– Nội dung này trong Trung ương nhiều khoá trước đã có ý kiến nêu lên, tuy nhiên chỉ mang tính thảo luận.

Trong thực tế, thời gian qua, chúng ta thực hiện thí điểm bí thư đồng thời là chủ tịch ở cấp huyện, xã. Sắp tới ở 3 đặc khu kinh tế cũng hướng tới nhất thể hoá lãnh đạo, bí thư đồng thời là chủ tịch đơn vị hành chính kinh tế – đặc biệt nhằm phát huy và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Đối với việc nhất thể hoá chức danh cán bộ ở cấp chiến lược thì Trung ương sẽ nghiên cứu. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi quá trình xem xét thấu đáo, phải đạt được yêu cầu cả trong nước và quốc tế, đảm bảo cán bộ đủ năng lực, phẩm chất.

 

Loading...