Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Ai là người đáng tiếc nuối nhất?

Loading...

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 lãnh đạo cao cấp vừa được công bố ở Quốc hội chiều 25-10.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội - Ảnh 1.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội - Ảnh 2.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội - Ảnh 3.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội - Ảnh 4.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội - Ảnh 5.

Loading...