Cá biệt có hai trường Đại học danh tiếng không hợp tác kiểm định chất lượng

( Báo Tuổi trẻ ) ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và ĐH học Tôn Đức Thắng không hợp tác để Bộ GD&ĐT kiểm định chất lượng.

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, bộ GD&ĐT, đến ngày 30/6/2017, đã có 208 cơ sở giáo dục Đai học được thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng năm 2017. Cá biệt có 2 cơ sở giáo dục đại học không hợp tác để thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng.

4 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục bao gồm: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường ĐH, cao đẳng Việt Nam; trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Đà Nẵng và trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng chính (diện tích đất, sàn xây dựng; thư viện, trung tâm học liệu; quy mô sinh viên, đội ngũ giảng viên cơ hữu) đối với các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước.
Giáo dục - 2 trường ĐH hàng đầu không hợp tác để Bộ GD&ĐT kiểm định chất lượng

Kiểm định chất lượng là khâu quan trọng trong quá trình xếp loại các trường ĐH tại Việt Nam.

Kết quả có 208 cơ sở giáo dục ĐH được thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng năm 2017, 24 cơ sở giáo dục ĐH khác do đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trước ngày 15/4/2017 nên được miễn thẩm định.

Cá biệt có hai cơ sở giáo dục ĐH là trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, trường ĐH Tôn Đức Thắng không hợp tác để các Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện việc thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng. Đáng chú ý cả 2 trường này đều được đánh giá cao trong hệ thống các trường dân lập hiện nay ở nước ta.

Trước đó, ngày 27/3/2017, bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-BGDĐT về việc triển khai công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH năm 2017. Kết quả thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng các cơ sở giáo dục ĐH sẽ là cơ sở dữ liệu quan trọng nhằm cung cấp thông tin cho các chủ thể liên quan như người học, nhà trường và cơ quan quản lý tham khảo.