Những hình ảnh chưa được công bố về vụ xả súng tại cửa khẩu...

Bên trong khu vực xảy ra vụ cướp súng, nã đạn của các đối tượng người Trung Quốc tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh...