Phát hiện con tôm hùm “Ma” ở đại dương Maine

Vào ngày 24/8, một ngư dân người Island đẫ tìm thấy một xác com tôm hùm mắc trong lưới của mình. Điều đặc biệt là con tôm  hùng có màu xanh nhạt, nhạt màu là điều kỳ lạ. Một số tôm hùm có màu đỏ, màu xanh dương,  một số màu nửa xanh hoặc nửa cam – nhưng một tôm hùm  đã tìm thấy có thể lạ nhất so với  tất cả.

Tấm ảnh do ngư dân chụp lại đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội.

An Aug. 24, 2017 photo provided by Alex Todd shows lobster with a a translucent shell, caught by Maine lobsterman Todd off the coast of Maine, next to a regular lobster. The photo was taken before the lobster was tossed back into the Atlantic Ocean. (AP Photo/Alex Todd)

Đối với tôm hùm, ông ném nó xuống biển vì đuôi của nó đã bị rạch, đánh dấu tôm hùm là một con cái mang trứng. Những tôm hùm này là những hạn chế vì lý do bảo tồn.

Tại sao màu sắc nó lại như vậy? Theo Hiệp hội Ngư dân Maine Coast, tôm hùm có thể có tình trạng di truyền dẫn đến việc mất một phần sắc tố. Một con tôm hùm bình thường trở nên màu sắc của nó bằng cách trộn các chất màu protein vàng, xanh dương, và đỏ. Thông qua các đột biến di truyền khác nhau mà bạn có thể nhận được một (chưa nấu chín) tôm hùm xanh, vàng, hoặc đỏ. Bạn cũng có thể có được hỗn hợp kỳ lạ của những màu sắc là tốt.

Tôm hùm này có lẽ có một điều kiện di truyền gọi là Leucism mà không phải là một tổng thiệt hại của sắc tố (mà sẽ làm cho nó trở thành một bạch tạng) nhưng thay vì một sự mất mát một phần. Đây là lý do tại sao bạn vẫn có thể thấy một số gợi ý của màu xanh trên vỏ và màu sắc trên mắt.