Những thứ các bạn không nên search Google

Sau đây sẽ là List những thứ các bạn không nên Google (Web lẫn Hình ảnh):

lam-seo.jpg
1 Girls 1 Cup (DUh)blur.gif

2. Tubgirl

3. 1 man 1 jar

4. 1 man 1 screwdriver

5. Mr.Hands

6. Blue Waffle

7. Nikki Catsouas

8. 4 girls fingerpainting

9. Lemon Party

10. Junko Furuta

11. Teratoma

12. Necrotic pressure sores

13. Harlequin Ichthyosis

14. Rectal Prolapse (Đơn giản là trĩ)

15. Split dick (Như tên)

16. Fournier’s gangrene ( o.O)

17. Bee cock

18. Degloved

19. Rape of Nanking_Popular (Nhiều người biết đến)

20. Meatspin.com

21. goatse.cx hoặc Goatse

22. 3 guys 1 hammer

23. Hungry Bitches (2 girls 1 cup da movie)

24.Weird and Pretty cute (Dị và Cute)

25. Tailpipe man

26. Manfaye (awwww)

Thế nào cũng có đứa search cho xem crisp.gif đứa nào ăn cơm mà xem mấy cái này phun vào màn hình ráng chịu bye.gif

Chia sẻ