Lời xin lỗi của Ánh Viên và Thủ tướng

Lời xin lỗi đưa ra đúng thời điểm, với thái độ cầu thị là một bài học được đưa vào ngay từ sách Đạo đức cho học sinh lớp 1.

Không chỉ có vậy, việc thực hành nói lời xin lỗi và cảm ơn trong cuộc sống hàng ngày của người lớn là cách giáo dục trẻ em hữu hiệu nhất hơn cả mọi bài giảng.

Trong những ngày qua, đã xuất hiện những lời xin lỗi như vậy.

lời xin lỗi, kỹ năng sống, Ánh Viên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Lê Văn