Hài độc cuối năm

Có thông tin là tỉnh Quảng Bình sẽ sát nhập với Hà Tĩnh, lấy tên là Tỉnh Bình Tĩnh. Bộ Nội vụ sát nhập với Bộ Công an thành Bộ Nội Công. Nhưng theo các nguồn tin mật, Bộ Nội vụ chỉ thích sát nhập với bộ Y tế, lấy tên là Bộ Nội Y.

Bộ thông tin truyền thông sát nhập với bộ giáo dục thành Bộ Truyền Dục. Bộ Truyền thông lại có nhã ý sát nhập với Bộ Lao động Thương binh xã hội thành Bộ Truyền Lao!

Còn theo thông tin cực mật thì 3 tỉnh Đắc lắc, Kontum và Pleiku sẽ sát nhập lại, lấy tên là Lắc-Kon-Ku. Và tin giờ chót tỉnh Cần Thơ sẽ sát nhập với tỉnh Tiền Giang thành tỉnh… Cần Tiền

( Thông tin chỉ mang tính chất hài hước)

CTV: Hằng Nguyễn

Chia sẻ